Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.15. Phương pháp giải một số dạng bài tập về ANCOL ĐA CHỨC - PHENOL
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:14 13/08/2020
00:00:03
11262