Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.17. Ôn tập AXIT CACBOXYLIC
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 27 4.67 14 10:32 26/03/2019 1947
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:59 15/03/2019 1003
3 foto 213174 - conankun999 0 0 0 01:19 16/05/2019 1163