Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.18.Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng của nhóm -COOH
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256304 - kimanh24022001 -3 1.21 4 05:38 05/04/2020
00:05:53
3857
2 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1584022746
2694
3 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:14 13/08/2020
00:00:03
11262
4 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 20:05 05/07/2021
00:00:03
1000