Thông tin đề

Thi Online: H09.02.15. Tính chất vật lí của kim loại
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 43 9.5 19 22:45 30/07/2019
00:20:00
3877
2 foto 179900 - vietpro 34 8 16 13:52 28/07/2020
00:08:36
2419
3 foto 249499 - Tramanh1206 33 8 16 00:48 12/12/2019
00:05:58
3268
4 foto 239308 - thanhdat2512 33 8 16 16:22 14/08/2019
00:09:19
1297
5 foto 288828 - nnv2006 29 7 14 22:33 16/08/2020
00:09:31
2456
6 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 12 5 10 09:38 19/07/2019
00:08:33
2971
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 6 4 8 20:55 25/09/2019
00:06:07
1088
8 foto 256144 - tranbinhan20082005 0 0 0 16:33 25/11/2019
00:20:00
1000