Thông tin đề

Thi Online: H09.02.16. Tính chất hóa học của kim loại
Lớp

9

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

15 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
01/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 306645 - Minh Tran 26 10 11 16:11 26/08/2021
00:06:32
1868
2 foto 311023 - nhuquyen2007 23 9.09 10 20:54 19/10/2021
00:03:12
2529
3 foto 317806 - ha nguyênthi 22 9.09 10 12:53 05/08/2022
00:02:36
2366
4 foto 307055 - xtruong 22 9.09 10 21:12 23/11/2021
00:04:28
2064
5 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 22 9.09 10 16:23 19/07/2019
00:05:00
3327
6 foto 249499 - Tramanh1206 20 8.18 9 01:17 12/12/2019
00:04:16
3268
7 foto 227232 - wonderwoman05 19 8.18 9 21:39 31/07/2019
00:15:00
4386
8 foto 288828 - nnv2006 15 7.27 8 15:49 26/08/2020
00:05:26
2456
9 foto 315061 - nguyenthaison 12 6.36 7 15:29 11/03/2022
00:05:47
1435
10 foto 239308 - thanhdat2512 12 6.36 7 16:32 15/08/2019
00:11:27
1297