Thông tin đề

Thi Online: H09.02.17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
02/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 67 9.6 24 22:03 09/08/2019
00:33:18
3725
2 foto 249499 - Tramanh1206 63 9.2 23 02:00 12/12/2019
00:22:29
3268
3 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 63 9.2 23 16:55 19/07/2019
00:30:16
2971
4 foto 288828 - nnv2006 34 5.6 14 16:37 26/08/2020
00:14:16
2456
5 foto 239308 - thanhdat2512 2 0.8 2 09:07 17/08/2019
00:02:19
1297
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:14 18/03/2020
00:00:03
1088
7 foto 256144 - tranbinhan20082005 0 0 0 19:56 28/11/2019
00:00:12
1000