Thông tin đề

Thi Online: H09.02.17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Lớp

9

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
02/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 311023 - nhuquyen2007 67 9.6 24 19:34 25/10/2021
00:23:10
2529
2 foto 305708 - Nguyenduythien 67 9.6 24 09:29 03/08/2021
00:31:51
2752
3 foto 227232 - wonderwoman05 67 9.6 24 22:03 09/08/2019
00:33:18
4386
4 foto 249499 - Tramanh1206 63 9.2 23 02:00 12/12/2019
00:22:29
3268
5 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 63 9.2 23 16:55 19/07/2019
00:30:16
3327
6 foto 317806 - ha nguyênthi 63 9.2 23 14:26 05/08/2022
00:38:47
2366
7 foto 315061 - nguyenthaison 59 8.8 22 16:20 19/03/2022
00:14:12
1435
8 foto 307772 - nguyensihung 59 8.8 22 15:04 16/11/2021
00:18:40
3055
9 foto 308000 - Khanh Manh 56 8.4 21 15:41 20/11/2021
00:31:01
1715
10 foto 307055 - xtruong 53 8 20 22:07 23/11/2021
00:22:30
2064