Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 37812 - Trần Thị THanh Kiều 124 9.75 39 16:00 13/06/2019
00:48:12
2186
2 foto 183040 - Ngocthuong 103 8.75 35 20:05 11/06/2019
00:50:00
2388
3 foto 232900 - Lê Văn Đồng 102 8.75 35 06:08 13/06/2019
00:50:00
1102
4 foto 233184 - TDT123CR 100 8.75 35 23:50 13/06/2019
00:48:05
1190
5 foto 83162 - hoctotnguvan8 95 8.25 33 22:35 03/06/2019
00:50:00
1575
6 foto 206032 - bdh0286 93 8.25 33 21:54 07/06/2019
00:03:34
1727
7 foto 207926 - bdh0515 92 8.25 33 10:57 18/06/2019
00:38:48
1766
8 foto 205908 - bdh0175 92 8.25 33 06:11 08/06/2019
00:39:07
1092
9 foto 54546 - provip 91 8.25 33 01:11 13/06/2019
00:33:57
4765
10 foto 66267 - bacha10 86 8 32 21:51 11/06/2019
00:45:48
11942