Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 02
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206032 - bdh0286 101 9.25 37 17:48 08/06/2019
00:07:30
1727
2 foto 210300 - under 98 9 36 23:51 14/06/2019
00:45:00
1618
3 foto 210111 - ccbookh0087 93 8.75 35 10:28 10/06/2019
00:29:44
2185
4 foto 205916 - bdh0182 92 8.75 35 15:04 09/06/2019
00:22:51
1156
5 foto 207985 - Mai Linh 90 8.5 34 20:29 08/06/2019
00:50:00
1336
6 foto 206268 - bdh0500 88 8.5 34 23:29 06/06/2019
00:41:14
2287
7 foto 205600 - bdh0128 84 8.25 33 23:17 06/06/2019
00:44:32
1405
8 foto 210192 - ccbookh0168 80 8.25 33 09:15 12/06/2019
00:48:55
1562
9 foto 208742 - Linh Nguyễn 82 8 32 22:58 08/06/2019
00:04:42
1124
10 foto 210238 - nguyễn hương diễm 74 7.75 31 00:22 19/06/2019
00:43:12
2859