Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 03
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 210300 - under 97 9 36 18:40 15/06/2019
00:49:57
1618
2 foto 208755 - Lê Hữu Hiển 90 8.5 34 10:37 16/06/2019
00:04:21
1189
3 foto 210238 - nguyễn hương diễm 86 8.5 34 09:55 18/06/2019
00:50:00
2859
4 foto 206268 - bdh0500 71 7.25 29 09:49 07/06/2019
00:38:34
2287
5 foto 210111 - ccbookh0087 68 6.75 27 12:57 10/06/2019
00:49:05
2185
6 foto 226113 - ksh1999rain 61 6.75 27 01:41 19/06/2019
00:42:49
1204
7 foto 210482 - Đồng Ngọc Kim Ngân 53 6.5 26 23:46 06/06/2019
00:04:27
1053
8 foto 206076 - bdh0329 59 6.25 25 14:39 02/06/2019
00:30:59
1200
9 foto 208725 - giabinh 53 6.25 25 05:29 07/06/2019
00:47:21
1326
10 foto 210167 - woshinide 51 6.25 25 21:32 05/06/2019
00:08:15
1665