Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 04
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
30/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206032 - bdh0286 104 9 36 20:57 09/06/2019
00:05:12
1727
2 foto 208755 - Lê Hữu Hiển 99 8.75 35 10:05 16/06/2019
00:03:14
1189
3 foto 210238 - nguyễn hương diễm 95 8.75 35 15:03 17/06/2019
00:50:00
2859
4 foto 208725 - giabinh 84 8 32 08:10 08/06/2019
00:47:59
1326
5 foto 206268 - bdh0500 83 7.75 31 01:37 09/06/2019
00:42:40
2287
6 foto 208741 - bdh0650 82 7.75 31 17:38 09/06/2019
00:50:00
1493
7 foto 210464 - ccbookh0440 77 7.75 31 20:44 02/06/2019
00:50:00
1331
8 foto 210167 - woshinide 75 7.5 30 21:45 05/06/2019
00:07:58
1665
9 foto 234458 - vinh dang 71 7.25 29 10:24 20/06/2019
00:39:13
1446
10 foto 208707 - bdh0624 70 7.25 29 20:55 11/06/2019
00:35:49
1396