Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 07
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206032 - bdh0286 95 8.5 34 12:33 11/06/2019
00:07:12
1727
2 foto 210238 - nguyễn hương diễm 94 8.5 34 08:59 14/06/2019
00:50:00
2859
3 foto 210464 - ccbookh0440 90 8.25 33 12:49 11/06/2019
00:44:21
1331
4 foto 206268 - bdh0500 70 7 28 10:16 11/06/2019
00:46:05
2287
5 foto 205600 - bdh0128 65 7 28 09:46 20/06/2019
00:22:36
1405
6 foto 210483 - Thuyết 44 5.5 22 15:31 11/06/2019
00:49:58
1540
7 foto 208741 - bdh0650 54 5.25 21 12:05 14/06/2019
00:50:00
1493
8 foto 206124 - Huyền Nguyễn 48 5.25 21 17:03 08/06/2019
00:04:52
1357
9 foto 206130 - bdh 31 4.75 19 23:04 02/06/2019
00:28:12
1714
10 foto 206245 - bdh0481 8 2 8 22:27 08/06/2019
00:04:52
1007