Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 08
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 210238 - nguyễn hương diễm 99 9 36 15:26 13/06/2019
00:50:00
2859
2 foto 206032 - bdh0286 98 8.75 35 20:51 11/06/2019
00:08:13
1727
3 foto 210272 - NMĐ 96 8.75 35 05:32 16/06/2019
00:03:43
1352
4 foto 206268 - bdh0500 76 7.75 31 16:29 12/06/2019
00:49:32
2287
5 foto 208707 - bdh0624 68 7.25 29 11:00 14/06/2019
00:37:26
1396
6 foto 206130 - bdh 35 5.25 21 22:41 09/06/2019
00:39:50
1714
7 foto 206124 - Huyền Nguyễn 42 5 20 20:42 23/06/2019
00:13:39
1357
8 foto 161965 - phananh2k126 5 0.5 2 15:47 01/06/2019
00:50:00
1322
9 foto 210171 - bon 0 0 0 18:34 07/06/2019
00:00:11
1000
10 foto 208708 - HN 0 0 0 23:02 01/06/2019
00:00:14
1162