Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 09
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 210272 - NMĐ 96 8.75 35 22:30 14/06/2019
00:49:54
1352
2 foto 205508 - bdh0047 80 7.75 31 09:19 07/06/2019
00:37:53
2373
3 foto 210238 - nguyễn hương diễm 79 7.75 31 15:30 12/06/2019
00:50:00
2859
4 foto 208708 - HN 76 7.5 30 14:31 03/06/2019
00:50:00
1162
5 foto 197455 - quoclun129 74 7.5 30 22:22 03/06/2019
00:33:47
6129
6 foto 206268 - bdh0500 59 6.5 26 22:52 14/06/2019
00:44:24
2287
7 foto 234458 - vinh dang 50 6 24 23:48 22/06/2019
00:43:54
1446
8 foto 208707 - bdh0624 47 6 24 20:50 15/06/2019
00:42:36
1396
9 foto 206124 - Huyền Nguyễn 43 5 20 21:08 23/06/2019
00:20:29
1357
10 foto 206130 - bdh 26 4.5 18 23:44 09/06/2019
00:26:03
1714