Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 10
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 210238 - nguyễn hương diễm 96 8.5 34 08:06 11/06/2019
00:50:00
2859
2 foto 208708 - HN 86 7.75 31 15:04 05/06/2019
00:07:23
1162
3 foto 206268 - bdh0500 83 7.75 31 04:41 15/06/2019
00:50:00
2287
4 foto 210272 - NMĐ 80 7.5 30 22:44 15/06/2019
00:49:52
1352
5 foto 206130 - bdh 51 5.75 23 23:31 10/06/2019
00:22:35
1714
6 foto 206053 - Hà Huy Đức 48 5.25 21 22:19 03/06/2019
00:24:58
1673
7 foto 205555 - bdh0084 30 4.5 18 20:30 07/06/2019
00:34:49
1586
8 foto 205917 - bdh0183 36 4 16 20:45 12/06/2019
00:23:28
1267
9 foto 234458 - vinh dang 33 3.25 13 22:40 19/06/2019
00:17:36
1446
10 foto 205118 - Trần Hoàng Minh -4 2.5 10 20:05 07/06/2019
00:16:10
1602