Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 11
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 210238 - nguyễn hương diễm 90 8.25 33 18:33 09/06/2019
00:50:00
2859
2 foto 206053 - Hà Huy Đức 68 6.75 27 02:16 05/06/2019
00:38:43
1673
3 foto 205871 - bdh0140 60 6.75 27 14:41 14/06/2019
00:37:38
1536
4 foto 197455 - quoclun129 56 6.75 27 22:39 03/06/2019
00:09:50
6129
5 foto 206130 - bdh 59 6.5 26 23:10 11/06/2019
00:26:18
1714
6 foto 205487 - Diệu Linh 56 6.5 26 23:49 06/06/2019
00:35:18
2461
7 foto 206107 - bdh0358 53 6.25 25 18:13 10/06/2019
00:31:36
1177
8 foto 205508 - bdh0047 55 5.75 23 09:54 12/06/2019
00:17:07
2373
9 foto 205118 - Trần Hoàng Minh 29 4.75 19 21:10 13/06/2019
00:20:58
1602
10 foto 205548 - Nguyễn Hồng Phúc 2 0.25 1 16:08 08/06/2019
00:00:08
1004