Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 12
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205959 - Nguyễn Phước Trí 114 9.25 37 09:47 07/06/2019
00:37:43
2026
2 foto 205508 - bdh0047 99 8.5 34 20:37 12/06/2019
00:05:40
2373
3 foto 210238 - nguyễn hương diễm 95 8.25 33 21:26 08/06/2019
00:40:50
2859
4 foto 197455 - quoclun129 82 7.5 30 15:20 04/06/2019
00:31:11
6129
5 foto 207985 - Mai Linh 64 6.25 25 09:56 18/06/2019
00:03:56
1336
6 foto 206130 - bdh 40 5.25 21 00:00 13/06/2019
00:21:45
1714
7 foto 205487 - Diệu Linh 41 5 20 05:36 07/06/2019
00:50:00
2461
8 foto 205118 - Trần Hoàng Minh 31 4.5 18 21:25 13/06/2019
00:11:38
1602
9 foto 234458 - vinh dang 22 2.75 11 23:05 20/06/2019
00:50:00
1446
10 foto 210116 - Phạm Ngọc Diễm 0 0 0
-1561125403
1000