Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 17
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
07/04/2019

Giới thiệu đề

8

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185623 - quang9d7 99 9 36 10:25 06/06/2019
00:50:00
9608
2 foto 210238 - nguyễn hương diễm 97 9 36 18:18 03/06/2019
00:49:55
2859
3 foto 205960 - Nguyễn Xuân Phát 88 8.5 34 03:31 04/06/2019
00:48:22
3071
4 foto 206144 - khai15 85 8.25 33 23:16 16/06/2019
00:03:40
1952
5 foto 206083 - bdh0336 83 8 32 10:01 09/06/2019
00:42:56
1866
6 foto 197455 - quoclun129 69 7.25 29 21:47 05/06/2019
00:29:19
6129
7 foto 205959 - Nguyễn Phước Trí 59 7 28 16:05 13/06/2019
00:20:58
2026
8 foto 205975 - bdh0236 60 6.75 27 01:43 21/06/2019
00:43:25
1350
9 foto 205487 - Diệu Linh 56 6.75 27 05:35 16/06/2019
00:48:25
2461
10 foto 206268 - bdh0500 53 6.5 26 09:22 20/06/2019
00:31:48
2287