Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 19
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83162 - hoctotnguvan8 104 9.75 39 19:38 03/06/2019
00:50:00
1575
2 foto 37812 - Trần Thị THanh Kiều 99 9.25 37 21:51 17/06/2019
00:06:30
2186
3 foto 205547 - Nguyễn Văn A 97 9.25 37 06:37 08/11/2019
00:27:30
1356
4 foto 185623 - quang9d7 95 9.25 37 23:13 17/06/2019
00:49:41
9608
5 foto 206144 - khai15 96 9 36 23:26 14/06/2019
00:16:20
1952
6 foto 205959 - Nguyễn Phước Trí 85 8.75 35 15:44 13/06/2019
00:02:04
2026
7 foto 210238 - nguyễn hương diễm 85 8.75 35 13:52 02/06/2019
00:36:56
2859
8 foto 207954 - Minh Quân 84 8.5 34 21:55 10/06/2019
00:48:31
3154
9 foto 205960 - Nguyễn Xuân Phát 66 7.75 31 01:19 12/06/2019
00:38:51
3071
10 foto 205901 - bdh0169 64 7.75 31 13:09 10/06/2019
00:41:27
1201