Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 20
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 206081 - bdh0334 121 9.25 37 14:57 11/06/2019
00:47:07
1231
2 foto 205555 - bdh0084 114 9 36 20:09 05/06/2019
00:49:19
1586
3 foto 185623 - quang9d7 106 8.75 35 15:10 08/06/2019
00:50:00
9608
4 foto 210244 - ccbookh0220 91 8 32 16:50 22/06/2019
00:45:11
1846
5 foto 207954 - Minh Quân 93 7.75 31 10:09 07/06/2019
00:50:00
3154
6 foto 210483 - Thuyết 86 7.75 31 16:48 16/06/2019
00:17:42
1540
7 foto 206083 - bdh0336 88 7.5 30 15:29 21/06/2019
00:47:27
1866
8 foto 205959 - Nguyễn Phước Trí 81 7.5 30 10:24 09/06/2019
00:28:33
2026
9 foto 205960 - Nguyễn Xuân Phát 80 7.25 29 13:44 11/06/2019
00:27:04
3071
10 foto 207990 - Nguyễn Hùng 79 7.25 29 22:11 13/06/2019
00:34:30
1537