Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 23
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

20:00
15/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 208694 - bdh0613 109 9.25 37 01:14 20/06/2019
00:03:32
1842
2 foto 206045 - Trần Nguyễn Như Ngọc 105 9 36 20:26 18/06/2019
00:21:50
1847
3 foto 208726 - Nguyễn Thị Yến Nhi 101 9 36 14:51 20/06/2019
00:44:09
1245
4 foto 206040 - bdh0294 95 8.75 35 18:25 19/06/2019
00:12:53
1218
5 foto 206264 - R1 94 8.5 34 11:10 16/06/2019
00:48:27
1801
6 foto 207926 - bdh0515 92 8.5 34 22:19 23/06/2019
00:27:09
1766
7 foto 205563 - bdh0092 92 8.5 34 20:17 22/06/2019
00:49:08
1449
8 foto 185623 - quang9d7 91 8.5 34 23:57 16/06/2019
00:49:50
9608
9 foto 207954 - Minh Quân 86 8 32 18:18 16/06/2019
00:50:00
3154
10 foto 205984 - bdh0244 82 7.75 31 08:37 23/06/2019
00:50:00
2097