Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183333 - nhatquang123 6 3 3 08:12 30/11/2018 1230
2 foto 189379 - Nguyễn văn Thiện 0 2 2 05:07 11/01/2019 1051
3 foto 76418 - HaGiangThuy 0 0 0 1003
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 11:13 01/12/2018 997
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 10:30 08/12/2018 1262
6 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 02:28 20/12/2018 1000
7 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 02:31 14/01/2019 1442