Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
30/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 96229 - Công Thành Ngô 43 10 10 04:10 07/05/2019 11652
2 foto 45613 - Đinh Duy Khương 38 9 9 10:09 21/03/2019 3805
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 30 7 7 10:37 13/03/2019 16611
4 foto 66267 - bacha10 10 4 4 04:38 09/04/2019 9383
5 foto 183333 - nhatquang123 6 3 3 08:12 30/11/2018 1281
6 foto 189379 - Nguyễn văn Thiện 0 2 2 05:07 11/01/2019 1051
7 foto 179230 - PhanKhai -5 1 1 12:21 27/04/2019 1323
8 foto 76418 - HaGiangThuy 0 0 0 1003
9 foto 75699 - Huynhduythinh 0 0 0
10 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 11:13 01/12/2018 996