Thông tin đề

Đề 1: Exercise 1, 2
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
17/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174243 - kimphuong21 2 4 4 03:50 05/06/2019 1373
2 foto 189165 - Phuoc Hau 0 0 0