Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2019 - HOÁ HỌC: Đề số 07
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176090 - nhatmaitb 123 9.75 39 05:03 10/03/2019 1691
2 foto 34505 - Võ Diệu Linh 90 8 32 10:52 03/03/2019 2625
3 foto 202057 - nguyenhuong062001 88 8 32 03:28 04/03/2019 1780
4 foto 181668 - Thanh Jo 88 7.75 31 08:02 25/03/2019 1483
5 foto 103523 - Lê Anh 86 7.75 31 09:54 22/03/2019 1795
6 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 77 7 28 10:27 16/03/2019 3266
7 foto 79873 - nhile102 73 7 28 10:37 03/03/2019 4613
8 foto 111306 - nguyentanminh 73 6.75 27 08:40 18/03/2019 8913
9 foto 201208 - Nguyễn Nhung 68 6.5 26 10:45 15/03/2019 1329
10 foto 165212 - einsteinqh1 62 6.5 26 08:29 08/03/2019 2816