Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2019 - HOÁ HỌC: Đề số 08
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184540 - nguyenduong98591 93 8.5 34 02:13 13/03/2019 1767
2 foto 111306 - nguyentanminh 88 8 32 08:39 13/03/2019 8913
3 foto 79873 - nhile102 84 7.75 31 06:15 21/03/2019 4613
4 foto 189841 - ThuThao 84 7.75 31 10:59 24/03/2019 4326
5 foto 185623 - quang9d7 81 7.75 31 10:18 13/03/2019 2626
6 foto 34505 - Võ Diệu Linh 78 7.75 31 04:47 11/03/2019 2625
7 foto 82982 - Best Engrisk 82 7.5 30 09:56 12/03/2019 1191
8 foto 165212 - einsteinqh1 78 7.5 30 09:37 18/03/2019 2816
9 foto 103523 - Lê Anh 77 7.5 30 10:32 23/03/2019 1795
10 foto 137567 - lequangphuc3105 68 7 28 06:09 21/03/2019 1446