Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.03. Phản ứng hóa học
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 48 6 18 12:14 05/05/2019 7949
2 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 32 5.33 16 04:49 18/02/2019 4265
3 foto 213645 - Phạm Văn Tìnhh 6 1 3 01:23 30/04/2019 1374
4 foto 191206 - Toiyeudhyhn -3 0.33 1 01:00 06/04/2019 2046
5 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 0 0 0 7021
6 foto 183944 - Minh Mẫn 0 0 0 4363
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 02:01 25/01/2019 1003
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 08:33 16/03/2019 2359
9 foto 213174 - conankun999 0 0 0 03:48 08/06/2019 1163
10 foto 74975 - Trâm Lê 0 0 0 06:51 28/09/2019 1537