Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.04. Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 107 9.25 37 04:35 06/05/2019 7949
2 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 0 0 0 7021
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 02:04 25/01/2019 1003
4 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 03:47 15/03/2019 2359
5 foto 213174 - conankun999 0 0 0 10:02 08/06/2019 1163
6 foto 256304 - kimanh24022001 -1 0 0 07:02 27/11/2019 1575