Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.05. Ôn tập Sự điện li
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 111 9 45 23:03 24/03/2020
00:10:06
14777
2 foto 267918 - kitkattraxanh 96 8.2 41 18:25 24/04/2020
00:30:48
3663
3 foto 256304 - kimanh24022001 80 7.4 37 10:44 03/12/2019
00:50:00
3857
4 foto 243805 - Lonconbeo123 75 6.4 32 20:13 11/01/2020
00:20:14
7276
5 foto 293892 - Đỗ HMU 52 5 25 11:47 21/12/2020
00:20:05
8556
6 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 32 3.6 18 16:02 02/06/2019
00:12:48
8030
7 foto 223119 - caothihop 2 0.2 1 21:54 21/11/2020
00:00:25
5971
8 foto 246119 - hoangnhattan 0 0 0
-1574930025
6760
9 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:09 13/08/2020
00:00:03
11262
10 foto 213174 - conankun999 0 0 0 16:36 08/06/2019
00:50:00
1163