Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.05. Ôn tập Sự điện li
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
23/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 197455 - quoclun129 108 8.8 44 09:00 01/04/2019 6129
2 foto 183389 - Võ Anh 102 8.6 43 04:19 09/05/2019 7949
3 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 96 8.2 41 10:33 18/02/2019 4265
4 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 52 5.6 28 04:59 10/05/2019 1947
5 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 32 3.6 18 04:02 02/06/2019 8030
6 foto 183944 - Minh Mẫn 22 1.8 9 04:23 09/05/2019 4363
7 foto 213645 - Phạm Văn Tìnhh 7 0.8 4 11:48 30/04/2019 1374
8 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 02:07 25/01/2019 1003
9 foto 191206 - Toiyeudhyhn 0 0 0 09:40 11/03/2019 2046
10 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 08:33 16/03/2019 2359