Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 73 8.48 28 08:57 19/02/2019 4265
2 foto 183389 - Võ Anh 62 7.58 25 10:55 11/05/2019 7949
3 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 48 6.06 20 05:27 10/05/2019 1947
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 02:08 25/01/2019 1003
5 foto 191206 - Toiyeudhyhn 0 0 0 02:21 12/03/2019 2046
6 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 09:08 18/03/2019 2359
7 foto 124712 - yenphuongbbh 0 0 0 11:09 14/05/2019 1325
8 foto 213174 - conankun999 0 0 0 08:27 09/06/2019 1163