Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.06. Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267918 - kitkattraxanh 73 8.48 28 15:41 01/05/2020
00:45:47
3663
2 foto 293892 - Đỗ HMU 70 8.18 27 20:33 22/01/2021
00:38:42
8556
3 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0
-1581623723
2113
4 foto 257480 - huonggiang2526 0 0 0
-1580653642
1200
5 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 15:40 08/01/2020
00:00:03
9074
6 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:09 13/08/2020
00:00:03
11262
7 foto 213174 - conankun999 0 0 0 08:27 09/06/2019
00:00:05
1163
8 foto 223119 - caothihop 0 0 0 23:22 21/11/2020
00:00:05
5971