Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.07. Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267918 - kitkattraxanh 76 8.5 34 00:21 02/05/2020
00:20:59
3663
2 foto 293892 - Hưởng Đinh 12NC3 68 8 32 12:24 25/01/2021
00:21:13
11308
3 foto 243805 - Lonconbeo123 34 4.25 17 20:55 15/01/2020
00:05:53
7276
4 foto 242460 - tranhuyennhy 3 0.25 1 03:01 14/02/2020
00:01:29
2113
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 0 0 0
-1599929628
14777
6 foto 249569 - Quang Huy 0 0 0
-1583330847
3003
7 foto 213174 - conankun999 0 0 0 18:39 09/06/2019
00:00:03
1163
8 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:09 13/08/2020
00:00:03
11262
9 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 16:52 08/01/2020
00:00:06
9074
10 foto 223119 - caothihop 0 0 0 00:08 22/11/2020
00:00:06
6573