Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.08. Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

13

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 83 9.71 34 04:49 21/02/2019 4265
2 foto 196207 - yentam 80 9.43 33 10:30 03/04/2019 1384
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 79 9.43 33 11:21 02/06/2019 8921
4 foto 183389 - Võ Anh 76 9.14 32 10:48 16/05/2019 7949
5 foto 33843 - Võ Tú Tài 67 8.29 29 02:58 31/05/2019 4400
6 foto 256304 - kimanh24022001 66 8.29 29 11:18 04/12/2019 1575
7 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 59 7.71 27 01:28 07/05/2019 2311
8 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 3 2.29 8 10:48 10/05/2019 1947
9 foto 191307 - huytran01 0 0 0 06:49 08/06/2019 1499
10 foto 213174 - conankun999 0 0 0 10:33 09/06/2019 1163