Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.09. Ôn tập CACBON VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 113 8.6 43 08:32 22/02/2019 4265
2 foto 190822 - LanhLoanTrang 108 8.4 42 08:55 03/06/2019 8921
3 foto 183389 - Võ Anh 105 8.2 41 03:39 18/05/2019 7949
4 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 98 7.8 39 03:46 07/05/2019 2311
5 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 68 5.6 28 07:12 10/05/2019 1947
6 foto 183944 - Minh Mẫn 35 3 15 05:18 10/05/2019 4363
7 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 1575
8 foto 213174 - conankun999 0 0 0 11:22 09/06/2019 1163