Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183389 - Võ Anh 82 9.09 30 10:12 18/05/2019 7949
2 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 82 9.09 30 03:47 02/06/2019 8030
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 78 8.79 29 10:52 03/06/2019 8921
4 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 58 7.27 24 05:28 07/05/2019 2303
5 foto 184528 - Quyettamvimuctieu 50 6.67 22 08:55 22/02/2019 4265
6 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 1947
7 foto 213174 - conankun999 0 0 0 01:23 10/06/2019 1163