Thông tin đề

Thi Online: Bài 3.10. Ôn tập SILIC VÀ HỢP CHẤT
Lớp

13

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 267918 - kitkattraxanh 85 9.39 31 19:00 07/05/2020
00:14:18
3663
2 foto 185607 - Trần Xuân Trọng 82 9.09 30 15:47 02/06/2019
00:13:18
8030
3 foto 190822 - LanhLoanTrang 78 8.79 29 10:52 03/06/2019
00:19:08
8921
4 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:10 13/08/2020
00:00:04
11262
5 foto 213174 - conankun999 0 0 0 13:23 10/06/2019
00:02:20
1163