Thông tin đề

Bài 2 : Hàm số mũ và hàm số logarit
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78373 - maianh2306 42 10 20 04:35 17/02/2019 4239
2 foto 80112 - Trân Văn Chữ 36 9 18 10:10 25/06/2019 2877
3 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 36 9 18 09:58 25/07/2019 1618
4 foto 207836 - phamcongtoan 33 8.5 17 05:18 01/03/2019 2014
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 32 8.5 17 07:39 24/08/2019 7847
6 foto 206345 - Hạ T. An 30 8 16 08:46 16/06/2019 2452
7 foto 250303 - Trưởng Vũ 27 7.5 15 08:07 13/11/2019 1294
8 foto 244083 - huynhnhatminh 12 5 10 09:46 04/11/2019 1663
9 foto 83545 - Đỗ Khánh Huyền 6 1.5 3 10:35 01/03/2019 1996
10 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 6 1.5 3 08:22 09/10/2019 2361