Thông tin đề

Bài 2 : Hàm số mũ và hàm số logarit
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 257073 - Hữu Hoàng Nguyễn Hồ 42 10 20 08:17 06/12/2019
00:06:25
1091
2 foto 246887 - Hiền Đỗ 36 9 18 11:31 28/02/2020
00:11:06
1088
3 foto 220478 - Sơn Nguyễn 36 9 18 09:58 25/07/2019
00:21:18
1618
4 foto 80112 - Trân Văn Chữ 36 9 18 10:10 25/06/2019
00:44:21
2877
5 foto 71544 - Như Đỗ 32 8.5 17 12:14 25/11/2019
00:24:56
1161
6 foto 106745 - Thay Đổi Tên 32 8.5 17 07:39 24/08/2019
00:27:37
7847
7 foto 261429 - clumsypotato 30 8 16 04:16 01/02/2020
00:17:13
1871
8 foto 206345 - Hạ T. An 30 8 16 08:46 16/06/2019
00:32:34
2452
9 foto 250303 - Trưởng Vũ 27 7.5 15 08:07 13/11/2019
00:19:41
1293
10 foto 193453 - phuthach2k1 23 7 14 08:58 08/01/2020
00:22:46
3242