Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 91 10 40 10:31 20/02/2019 1372
2 foto 213222 - quankg369 91 10 40 05:13 04/06/2019 7446
3 foto 230732 - dangchuong 91 10 40 10:16 11/06/2019 1171
4 foto 238262 - nguyễn thị mai linh 91 10 40 08:21 10/07/2019 1229
5 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 88 9.75 39 12:21 07/04/2019 3202
6 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 88 9.75 39 05:25 11/04/2019 2422
7 foto 199042 - Trần Thị Anh Thư 88 9.75 39 02:38 26/05/2019 1234
8 foto 182255 - anhkoi17 88 9.75 39 09:18 08/06/2019 2752
9 foto 76344 - Đặng Văn Đại 88 9.75 39 07:13 05/07/2019 1135
10 foto 234758 - Pthao2705 88 9.75 39 04:01 14/07/2019 1308