Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205758 - bds0412 8 10 4 12:14 09/02/2019 1008
2 foto 205390 - bds0271 45 7 28 08:42 15/02/2019 1045
3 foto 205337 - bds0221 36 6 24 05:12 14/02/2019 1036
4 foto 205197 - Thái Thị Hằng 33 6 24 09:08 12/02/2019 1085
5 foto 205759 - bds0413 27 5.5 22 03:30 12/02/2019 1142
6 foto 205663 - Nông Xuân Thái 0 0 0
7 foto 205130 - bds0030 0 0 0
8 foto 205760 - nguyễn thị yến lan 0 0 0 1000
9 foto 205218 - bds0107 0 0 0 03:13 30/01/2019 1000
10 foto 205240 - Nguyễn Văn Dũng 0 0 0 10:28 02/02/2019 1000