Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 6_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205090 - bds0002 78 9.5 38 09:29 03/06/2019 1949
2 foto 209791 - Hùng YHB 78 9.5 38 09:55 04/06/2019 1428
3 foto 212363 - Lương Ngọc Anh 78 9.5 38 10:25 18/06/2019 1479
4 foto 207481 - bds01112 69 8.75 35 09:26 08/04/2019 1995
5 foto 209832 - HoangNgocThao 63 8.25 33 05:13 31/05/2019 1913
6 foto 205169 - bds0062 62 8.25 33 10:12 15/06/2019 1585
7 foto 205147 - bds0043 57 7.75 31 05:24 23/04/2019 2097
8 foto 212427 - Lương Ngọc Minh 57 7.75 31 07:05 11/06/2019 1817
9 foto 205711 - bds0367 54 7.25 29 11:51 20/04/2019 2183
10 foto 205796 - bds0449 52 7 28 12:50 08/06/2019 1630