Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 7_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209832 - HoangNgocThao 86 10 40 09:48 01/06/2019 1913
2 foto 205796 - bds0449 83 9.75 39 12:13 09/06/2019 1630
3 foto 212363 - Lương Ngọc Anh 83 9.75 39 11:02 20/06/2019 1479
4 foto 205267 - bds0154 80 9.5 38 09:29 23/04/2019 1300
5 foto 205090 - bds0002 71 8.75 35 10:00 03/06/2019 1949
6 foto 205760 - nguyễn thị yến lan 68 8.5 34 09:55 02/03/2019 1296
7 foto 207481 - bds01112 68 8.5 34 12:03 10/04/2019 1995
8 foto 205263 - Trần mạnh hùng 68 8.5 34 10:30 17/05/2019 1126
9 foto 205744 - Do Thi Thanh Nga 65 8.25 33 04:23 17/05/2019 1236
10 foto 205298 - bds0183 62 8 32 02:28 30/05/2019 1268