Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 10_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205666 - LÊ Bách 72 9 36 10:15 27/02/2019 2119
2 foto 205139 - bds0037 71 8.75 35 04:59 18/02/2019 1804
3 foto 205131 - bds0031 68 8.5 34 11:32 02/04/2019 1687
4 foto 209832 - HoangNgocThao 68 8.5 34 05:57 16/06/2019 1913
5 foto 205711 - bds0367 66 8 32 06:36 05/05/2019 2183
6 foto 207481 - bds01112 59 7.75 31 08:25 28/03/2019 1995
7 foto 205627 - bds0287 57 7.75 31 05:00 12/05/2019 1186
8 foto 205147 - bds0043 54 7.5 30 05:34 26/04/2019 2097
9 foto 212318 - bds0558 48 7 28 03:57 30/05/2019 1501
10 foto 209016 - bds0585 47 6.75 27 08:07 29/03/2019 1790