Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 12_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205090 - bds0002 73 9.25 37 05:41 12/05/2019 1949
2 foto 205131 - bds0031 68 9 36 10:53 05/04/2019 1687
3 foto 205139 - bds0037 67 8.75 35 09:06 21/02/2019 1804
4 foto 207481 - bds01112 67 8.75 35 09:22 15/04/2019 1995
5 foto 205801 - bds0454 61 8.25 33 10:11 02/06/2019 1234
6 foto 205225 - woshinide 50 7.5 30 10:32 13/06/2019 1951
7 foto 212379 - bds06226 47 7.25 29 11:26 19/04/2019 1937
8 foto 205759 - bds0413 38 6.5 26 09:04 21/04/2019 1697
9 foto 205147 - bds0043 38 6.5 26 05:56 26/04/2019 2097
10 foto 205384 - bds0265 38 6.5 26 09:01 14/05/2019 1363