Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 13_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205131 - bds0031 70 8.75 35 03:47 07/04/2019 1687
2 foto 205090 - bds0002 67 8.5 34 05:00 09/06/2019 1949
3 foto 205139 - bds0037 66 8.5 34 10:57 21/02/2019 1804
4 foto 205666 - LÊ Bách 63 8.25 33 10:25 28/02/2019 2119
5 foto 205801 - bds0454 62 8 32 11:09 02/06/2019 1234
6 foto 209016 - bds0585 59 7.75 31 03:42 07/06/2019 1790
7 foto 205291 - bds0178 55 7.5 30 10:19 23/04/2019 1618
8 foto 205225 - woshinide 52 7.5 30 05:30 13/06/2019 1951
9 foto 205197 - Thái Thị Hằng 52 7.25 29 04:21 21/04/2019 1564
10 foto 205386 - Võ Quế Anh 49 7.25 29 04:33 29/05/2019 1272