Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 15_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205139 - bds0037 68 8.5 34 09:29 24/02/2019 1804
2 foto 205155 - bds0050 65 8.25 33 05:48 22/06/2019 1125
3 foto 205090 - bds0002 63 8.25 33 05:42 09/06/2019 1949
4 foto 205131 - bds0031 64 8 32 11:32 09/04/2019 1687
5 foto 209016 - bds0585 64 8 32 03:23 16/05/2019 1790
6 foto 212427 - Lương Ngọc Minh 57 7.75 31 02:48 22/06/2019 1817
7 foto 207481 - bds01112 54 7.5 30 09:03 19/04/2019 1995
8 foto 205147 - bds0043 46 6.75 27 06:28 26/04/2019 2097
9 foto 205737 - bds0391 43 6.75 27 10:09 12/06/2019 1461
10 foto 205711 - bds0367 49 6.5 26 07:07 14/05/2019 2183