Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 17_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205139 - bds0037 70 9 36 12:54 24/02/2019 1804
2 foto 205169 - bds0062 67 8.75 35 10:40 09/06/2019 1585
3 foto 207481 - bds01112 58 8 32 10:07 12/05/2019 1995
4 foto 205090 - bds0002 57 8 32 06:10 09/06/2019 1949
5 foto 205820 - bds0472 52 7.5 30 08:36 12/06/2019 1328
6 foto 205291 - bds0178 51 7.5 30 10:19 27/04/2019 1618
7 foto 209016 - bds0585 49 7.25 29 05:05 17/05/2019 1790
8 foto 205197 - Thái Thị Hằng 46 7 28 08:53 30/05/2019 1564
9 foto 212427 - Lương Ngọc Minh 43 6.75 27 09:29 23/06/2019 1817
10 foto 212450 - bds0693 42 6.75 27 10:24 22/06/2019 1120