Thông tin đề

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 18
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
15/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209832 - HoangNgocThao 69 8.75 35 07:05 15/06/2019
00:46:49
1913
2 foto 211999 - Đào Ngọc Hoa 60 8 32 22:01 20/04/2020
00:45:06
1842
3 foto 205384 - bds0265 56 7.75 31 00:07 05/06/2019
00:50:00
1363
4 foto 212427 - Lương Ngọc Minh 48 6.5 26 16:46 25/06/2019
00:21:41
1817
5 foto 205346 - bds0230 39 6.5 26 07:01 06/06/2019
00:33:42
1479
6 foto 205343 - bds0227 46 6 24 13:40 22/06/2019
00:12:02
1318
7 foto 205737 - bds0391 34 6 24 01:13 14/06/2019
00:32:08
1461
8 foto 205110 - bds0019 24 5.25 21 19:25 16/06/2019
00:38:49
1439
9 foto 205197 - Thái Thị Hằng 26 4 16 23:58 04/06/2019
00:50:00
1564
10 foto 205820 - bds0472 23 3 12 20:51 12/06/2019
00:08:37
1328