Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 18_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209832 - HoangNgocThao 69 8.75 35 07:05 15/06/2019 1913
2 foto 205090 - bds0002 66 8.5 34 09:43 12/05/2019 1949
3 foto 205131 - bds0031 64 8.5 34 11:21 14/04/2019 1687
4 foto 205291 - bds0178 62 8.25 33 10:41 27/04/2019 1618
5 foto 205139 - bds0037 61 8.25 33 02:41 24/02/2019 1804
6 foto 205384 - bds0265 56 7.75 31 12:07 05/06/2019 1363
7 foto 205298 - bds0183 58 7.5 30 02:47 21/05/2019 1268
8 foto 205711 - bds0367 48 6.5 26 07:18 22/05/2019 2183
9 foto 212427 - Lương Ngọc Minh 48 6.5 26 04:46 25/06/2019 1817
10 foto 205346 - bds0230 39 6.5 26 07:01 06/06/2019 1479