Thông tin đề

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 19
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209832 - HoangNgocThao 73 9 36 23:07 14/06/2019
00:50:00
1913
2 foto 205737 - bds0391 67 8.5 34 14:44 14/06/2019
00:42:05
1461
3 foto 205343 - bds0227 58 7.75 31 12:44 20/06/2019
00:39:36
1318
4 foto 205820 - bds0472 57 7.75 31 21:09 13/06/2019
00:28:26
1328
5 foto 205169 - bds0062 57 7.5 30 09:58 16/06/2019
00:40:07
1585
6 foto 212317 - Đỗ Thị Lan 48 6.75 27 17:05 18/06/2019
00:50:00
1142
7 foto 205346 - bds0230 46 6.75 27 15:53 15/06/2019
00:44:24
1479
8 foto 205197 - Thái Thị Hằng 36 5.25 21 23:04 04/06/2019
00:13:54
1564
9 foto 205798 - bds0451 29 3.5 14 14:51 22/06/2019
00:11:13
1189
10 foto 211996 - bds0605 26 3.25 13 16:24 02/06/2019
00:01:23
1441