Thông tin đề

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 21
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

20:00
26/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205132 - dương nguyễn minh khang 84 9.75 39 21:36 06/06/2019
00:04:41
1502
2 foto 93731 - vanlap 84 9.75 39 22:40 03/06/2019
00:05:07
1176
3 foto 205267 - bds0154 81 9.5 38 14:11 18/06/2019
00:49:17
1300
4 foto 205789 - bds0442 72 8.75 35 13:12 05/06/2019
00:48:29
1072
5 foto 212317 - Đỗ Thị Lan 65 8.25 33 23:55 06/04/2019
-1697:-43:-7
1142
6 foto 205098 - bds0009 67 8 32 15:35 21/06/2019
00:34:06
1109
7 foto 205113 - Bùi Thị Kiều Trang 58 7.5 30 10:26 12/06/2019
00:50:00
1058
8 foto 205289 - bds0176 54 7.5 30 15:49 23/06/2019
00:50:00
1130
9 foto 205225 - woshinide 53 7.5 30 21:28 11/06/2019
00:10:47
1951
10 foto 205325 - bds0209 52 7.25 29 21:22 06/06/2019
00:37:11
1297