Thông tin đề

SUPER-2_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 - Môn: Sinh học - Đề số: 22
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205289 - bds0176 76 9.5 38 16:26 23/06/2019
00:23:03
1130
2 foto 205325 - bds0209 70 9 36 01:25 19/06/2019
00:23:50
1297
3 foto 205820 - bds0472 64 8.5 34 20:12 20/06/2019
00:09:19
1328
4 foto 212404 - bds0647 48 7.25 29 09:35 20/06/2019
00:47:17
1140
5 foto 212435 - Triệu Oanh 0 0 0
-1560703938
1102
6 foto 205737 - bds0391 0 0 0
-1560589697
1461
7 foto 205793 - bds0446 0 0 0
-1560370511
1032
8 foto 205225 - woshinide 0 0 0
-1560303688
1951
9 foto 205174 - Đinh Ngọc Oanh 0 0 0
-1560242593
1007
10 foto 205272 - Nguyễn Thị Thanh Vân 0 0 0
-1559908966
1505