Thông tin đề

Bộ đề kèm sách_Đề 22_Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 - Môn: Sinh học
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205289 - bds0176 76 9.5 38 04:26 23/06/2019 1130
2 foto 205325 - bds0209 70 9 36 01:25 19/06/2019 1297
3 foto 205820 - bds0472 64 8.5 34 08:12 20/06/2019 1328
4 foto 212404 - bds0647 48 7.25 29 09:35 20/06/2019 1140
5 foto 205174 - Đinh Ngọc Oanh 0 0 0 1007
6 foto 205793 - bds0446 0 0 0 1032
7 foto 205759 - bds0413 0 0 0 1697
8 foto 205638 - bds0298 0 0 0 1012
9 foto 205711 - bds0367 0 0 0 2183
10 foto 205737 - bds0391 0 0 0 1461