Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 87 10 40 07:36 23/02/2019 1372
2 foto 217378 - Goiemlaca10 87 10 40 10:28 08/04/2019 1230
3 foto 213222 - quankg369 87 10 40 12:31 05/06/2019 7446
4 foto 225719 - buiminhhieu12052002 87 10 40 11:38 30/06/2019 1758
5 foto 143696 - Nhật Nho 84 9.75 39 04:15 20/02/2019 1763
6 foto 219585 - Ak54 St17 TC 84 9.75 39 09:21 30/05/2019 3075
7 foto 148590 - Nguyễn Lâm Oanh 84 9.75 39 03:48 08/07/2019 2044
8 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.75 39 03:31 10/07/2019 3450
9 foto 211999 - Đào Ngọc Hoa 81 9.5 38 06:34 21/03/2019 1432
10 foto 155358 - Phuong Anh Hoang 81 9.5 38 11:15 25/05/2019 2422