Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - Lê Anh Quân 87 10 40 12:31 05/06/2019
00:05:08
9125
2 foto 192919 - minhthu30892 87 10 40 07:19 01/08/2019
00:06:12
2199
3 foto 225719 - buiminhhieu12052002 87 10 40 11:38 30/06/2019
00:33:57
1909
4 foto 205644 - bds0304 84 9.75 39 04:27 06/08/2019
00:04:02
1221
5 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.75 39 03:31 10/07/2019
00:19:28
4313
6 foto 198470 - hophuc03 84 9.75 39 12:16 07/02/2020
00:34:50
1486
7 foto 263750 - tuan10032002 83 9.75 39 10:40 30/01/2020
00:43:34
3419
8 foto 148590 - Lam Oanh Ng Thị 84 9.75 39 03:48 08/07/2019
00:49:00
3584
9 foto 241629 - Hoàng Hà My 81 9.5 38 03:09 29/07/2019
00:13:07
3383
10 foto 225090 - TranKhaVi 81 9.5 38 09:30 23/07/2019
00:26:20
2400