Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập phương pháp giải bài tập về ADN, ARN
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 87 10 40 07:36 23/02/2019 1372
2 foto 217378 - Goiemlaca10 87 10 40 10:28 08/04/2019 1288
3 foto 213222 - Lê Anh Quân 87 10 40 12:31 05/06/2019 8823
4 foto 225719 - buiminhhieu12052002 87 10 40 11:38 30/06/2019 1851
5 foto 192919 - minhthu30892 87 10 40 07:19 01/08/2019 2199
6 foto 143696 - Nhật Nho 84 9.75 39 04:15 20/02/2019 1891
7 foto 219585 - Ak54 Strychnine 17 84 9.75 39 09:21 30/05/2019 6189
8 foto 148590 - Lam Oanh Ng Thị 84 9.75 39 03:48 08/07/2019 3584
9 foto 177623 - nguyễn yên 84 9.75 39 03:31 10/07/2019 4262
10 foto 205644 - bds0304 84 9.75 39 04:27 06/08/2019 1221