Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về nhân đôi ADN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 64 10 30 11:43 05/06/2019 6601
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 61 9.67 29 03:22 07/06/2019 5489
3 foto 177623 - nguyễn yên 61 9.67 29 03:10 13/07/2019 3399
4 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 58 9.33 28 06:51 26/02/2019 1372
5 foto 182255 - anhkoi17 58 9.33 28 08:42 15/06/2019 2752
6 foto 225719 - buiminhhieu12052002 58 9.33 28 11:32 09/07/2019 1695
7 foto 204438 - Nguyen Thao 52 8.67 26 10:13 12/03/2019 1525
8 foto 199622 - Lê Linh 52 8.67 26 11:35 23/05/2019 2643
9 foto 211999 - Đào Ngọc Hoa 52 8.67 26 03:43 03/07/2019 1432
10 foto 229385 - Ty 52 8.67 26 02:10 13/07/2019 1434